Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel

(1832;1938)

Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost adusă în 1832 de la Mănăstirea Bogdana de către preotul Chiriac Manciu pentru cele 18 familii ce locuiau în Vâlcele. A făcut parte din categoria bisericilor de lemn “călătoare” așa cum au fost și biserica de lemn „Sfinții Voievozi” de la Asău sau cea din Păgubeni, orașul Dărmănești.

Pe spatele icoanei Sfântului Nicolae era inscripția: „Ace(a)st(ă) sf(ântă) biserică s-au rădicat din timilii cu toată cheltuiala și osteneala sfinții sale păr(intelui) Chiriac Manciu, anu 1832 marti 21”. Biserica a mai fost reparată în 1856 și zugrăvită în 1886 prin contribuția lui Chiriac Pelin, care este trecut într-un al doilea pomelnic ctitoricesc (23 iunie 1856). Vechea biserică a avut și un fond de carte care cuprindea câteva cărți din secolul al XVII-lea (Molitvenic, Psaltire, Octoih). Mai cuprindea: Triod de București din 1798, Evanghelie de București din 1812. În ultima carte există însemnarea că Stan Rache din târgul Focșanilor a cumpărat-o din Asău pentru biserica din Vâlcele în 1834. Avariată în Primul Război Mondial, a fost folosită până în 1938 când, parohul Ioan Matei și enoriașii au terminat noua biserică de piatră. Noua biserică, construită în anii 1935-1938, a fost sfințită la 13 iunie 1938. Printre ctitori bisericii, la 1938, se numără și ministrul de finanțe liberal Mircea Cancicov. Biserica, nu prea mare, din piatră și cărămidă, are pridvorul închis, o turlă mare octogonală pe naos și alte două mai mici pe pronaos, iar acoperișul este acoperit cu țiglă roșie. În 1982, prin grija preotului paroh Ioan Sătulu s-au efectuat reparații capitale și s-a restaurat pictura interioară a actualei biserici. Vechea biserică de lemn a fost demontată, în 1956, trasportată și reconstruită în satul Verșești, comuna Sănduleni.

 Sursa: Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna – Profesor Corneliu Stoica

Leave a Comment