Despre Tirgu-Ocna

Despre Statiunea Târgu-Ocna

Număr de locuitori :
După recensământul populaţiei din anul 2011, conform datelor centralizate de la Institutul Naţional de Statistică , populaţia oraşului Târgu-Ocna este de 12.665 de locuitori din care în mediul urban 11.016 iar în mediul rural 1649 de locuitori.

Dezvoltarea economică (industrie, agricultură, turism) :
Mediul economic este format în majoritate de microintreprinderi , prioritar fiind domeniul comerţului (74,6%), urmat de sectorul productiv (4,08%), construcţii (1,75%), şi turism (1,75%). Pentru firmele din zonă există o dependenţă puternică de piaţa regională şi naţională şi o accesare redusă a pieţei externe. Comerţul este una din ramurile economice care a cunoscut o dezvoltare continuă de-a lungul timpului. După anul 1990, dinamica activitaţilor de comerţ a cunoscut o tendinţa ascendentă prin modificările petrecute pe piaţa forţei de muncă din sfera activitaţilor de producţie în sfera comerţului şi a prestărilor de servicii. În acest context, activitatea de comerţ reprezintă activitatea predominantă desfasurată de operatorii economici. Alte activitaţi care se desfasoară sunt: valorificarea resurselor locale, exploatarea şi prelucrarea sării, realizarea produselor din lemn, activitatea de turism, construcţii, transport şi prestari servicii efectuate de operatori economici sau liber profesionişti.