Clima

Clima

Localitatea beneficiază, aşadar, de un climat cu temperaturi moderate, cu ierni destul de blânde şi veri răcoroase, precipitaţii reduse, cu o dinamică redusă a aerului. În aceste condiţii climaterice, bioclimatul este unul dintre cele mai plăcute din ţară, caracterizat ca nesolicitant – sedativ, de cruţare, tonifiant. În concluzie se poate afirma că orasul Târgu Ocna are un climat subalpin, de adăpost, moderat, favorabil vieţii, care îl recomandă ca staţiune balneoclimatică importantă în tratarea afecţiunilor respiratorii. În ceea ce priveşte precipitaţiile atmosferice, media anuală este de 654 mm/an, cu un maxim de 110 mm în luna iunie (1935) şi un minim de 30 mm în luna februarie, numărul mediu anual de zile cu precipitaţii fiind de 120, iar cel al zilelor cu ninsoare de 30.

Forme de relief : Din punct de vedere geologic, zona Târgu Ocna se află la contactul a două mari unităţi geologice, aflate în raporturi tectonice de încălecare, respectiv pânza de Tarcău şi unitatea marginală.
Condiţiile geologice şi morfologice de formare a acestei zone de contact conferă caracteristici specifice, unice, ce nu se găsesc nici în depresiunea montană, nici în cea subcarpatică.
Depresiunea în care este amplasat oraşul Târgu Ocna are o formă alungită, cu partea îngustă în amonte în dreptul defileului Cireşoaia, constituind o lojă terasieră distinctă a depresiunii subcarpatice.
Orașul Târgu Ocna este străjuit din: trei părţi de prelungirile Munţilor Trotușului -Masivul Nemirei, în S și SV, Culmea Berzunţul în partea de V; dealurile subcarpatice, în partea de nord. Astfel, în partea de S şi SV munţii Nemirei coboară spre oraş prin culmile Cireşoaia, Măgura (678 m), Coşna (789m), Chichilău (535 m). Culmea Berzuntului, un masiv izolat, alungit pe direcţia NNV-SSE, domină cu circa 400 m zona învecinată. La vest este defileul Cireşoaia, pe partea stângă a râului şi partea de nord-vest a oraşului.
Munţii Berzunţiului ating localitatea Târgu Ocna prin dealurile Drăcoaia, Muncei şi Cărbunarul.
Dealurile subcarpatice din aproprierea orașului, Prislopu, La Fundătură, La Stupină, Feţele Tîrgului, Butnaru, flanchează culoarul Trotușului spre N, marcând limita acestuia cu depresiunea subcarpatică Tazlău.