Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a fost construită din șindrilă și lemn in anul 1815 de preotul Ion Tisescu și ieromonahul Calinic în Gioseni. Unele însemnări afirmă că ar fi existat înainte o biserică de lemn, care ar fi fost arsă de turci la 1788, când i-au izgonit pe austrieci de la Ocnele Moldavei.

Din fondul de carte al vechii Biserici amintim : Antologhion de Bucuresti din 1976, Catavasier din secolul XVIII – a aparținut preotului Ion Tisescu- cu însemnare din 25 ianuarie 1799, Penticostar de Blaj din 1808, Psaltire de București din 1820, Cazanie de Viena din 1793, Octoih de București din 1774 și Ceaslov de Brasov din 1835. Acest fond de carte, parte din secolul al XVIII-lea și unele informații documentare pot confirma existența bisericii de lemn din secolul al XVIII-lea. Aceasta a  fost reparată capital în anii 1898,1920 si 1968. La reparația din 1920, pe scheletul din lemn au fost realizați pereții din cărămidă arsă și s-a tencuit cu adaos de var și ciment.După aceste ample lucrări, cu voia lui Dumnezeu și a Sfântului Ioan Botezătorul, mica bisericuță devine biserica parohială de sine stătătoare in anul 1936.
 

Leave a Comment