„Cabana lui Averescu”

"Cabana lui Averescu"

„Cabana lui Averescu”

Foto: „Cabana lui Averescu”

Timp de peste 300 de ani (cca. 1560 – 1860), incepand cu Baba Novac, haiducii au fost speranţa ţăranilor asupriţi. Pe seama haiducilor, poporul a pus nenumarate legende, unele chiar fantastice. De obicei, în aceste leg-ende, multe în versuri, haiducii îi j efuiau pe cei bogaţi, indeosebi pe boieri, pe turci şi pe fanarioţi, şi îi ajutau pe cei săraci cu o parte din pradă. 0 asemenea legendă circulă şi în zona noastră. Este vorba despre Tudor Averescu, un profil zugrăvit pe fondul încercărilor secolului al XI – lea, secol dominat de luptele românilor pentru a limita opresiunile străine. În această perioadă mulţi luau calea haiduciei. Aşa se explică şi faptele lui Tudor Averescu, care şi-a săpat o grotă într-o stâncă situată pe vf. Chichilău la 535 m altitudine. Haiducul îi prăda pe cei bogaţi pentru a ajuta saracii. Mai tarziu această grotă a fost folosită şi de trupele române ca punct de observare temporar în timpul lupte-lor din 1917, pe linia frontului Oituz – Tg. Ocna. Legenda spune că generalul Alexandru Averescu ar fi inspectat linia frontului tot din acest punct. Grota a rămas ca o amintire neclintită a acelei perioade şi numele ei este săpat în stânca veacului drept -Cabana lui Averescu”.

Leave a Comment