Staţiunea Slănic Moldova

foto: Statiunea Slanic Moldova

Statiunea Slãnic-Moldova este aşezat în partea de sud-vest a judeţului Bacãu, într-o micã depresiune, îngustã şi lungã, mãrginitã de culmi înalte, pe valea râului Slãnic de unde şi-a luat şi numele, râu care îşi trage izvorul de la 7 km de localitate, în muntele Şandru Mare (1.639 m).
Este situat la 26°37’ longitudine esticã şi 46°17’ latitudine nordicã şi 530 m altitudine. Localitatea a fost întemeiatã şi s-a dezvoltat datoritã numeroaselor izvoare de apã mineralã cu compoziţii variate şi valoroase, primind astfel statutul de staţiune balneoclimatericã.

Web: Primaria Slanic Moldova

 

Copyright © 2015. Centrul National De Informare Si Promovare Turistica Tg Ocna

Copyright © 2015. Centrul National De Informare Si Promovare Turistica Tg Ocna www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană vă invităm să viziţaţi www.fonduri-ue.ro

regio