Prima sonda cu foraj mecanic din Romania

foto: Prima sonda cu foraj mecanic din Romania

Una din bogăţiile importante cunoscută incă din antichitate, este petrolul. În raport cu evoluţia şi nevoile societăţii, întrebuinţarea petrolului s-a dezvoltat brusc cu prima jumătate a secolului al XIX-lea. La începutul secolului menţionat, aria extragerii petrolului în XIoldova se limita numai la ţinutul Bacăului, regiunea cuprinsă între Tazlăul sărat, Tazlău şi Trotuş. Extragerea ţiţeiului de pe domeniul Ocna, revenea muncitorilor din Salina. Cererile tot mai mari de ţiţei pentru nevoile interne şi export, din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, au impus ca alături de vechile metode de lucru, să se introducă un sistem modern de săpare mecanică, care permitea extragerea ţiţeiului de la adâncimi mai mari. Prima săpare mecanică s-a efectuat la. Mosoare – Tg. Ocna, unde s-a aplicat aşa numitul sistem canadian, cu prăjini din lemn. La 15 iunie 1861, Oliver de Lalande, înainta o cerere către domitorul I. Cuza prin care cerea aprobarea unei autorizaţii pentru exploatarea ţiţeiului de la Mosoare pe timp de 20 de ani. Deşi cererea fusese aprobată în 1861, abia în 15 iunie 1864, Oliver de Lalande anunţa că are capitalul necesar şi personalul tehnic pentru începerea lucrărilor. La 1 iulie 1897, industria extractivă avea la Mosoare — Tg. Ocna 51 de puţuri extractive si 9 neextractive. În perioada Primului Război Mondial nu s-a putut extrage ţiţei din cauza tirului artileriei austro-germane.

Leave a Comment