Biserica “Adormirea Maicii Domnului “ – CNIPT Târgu Ocna

Biserica “Adormirea Maicii Domnului “

Foto: Biserica “Adormirea Maicii Domnului “

Biserica “Adormirea Maicii Domnului “, fostă Mănăstire “Precista” a fost construită de marele vistier Gheorghe Ursache , pe la 1662, şi a fost inchinată Mănăstirii Ivir de la Muntele Athos în 1683. A fost înzestrată cu peste 74 de moşii in 9 ţinuturi ale Moldovei, cu mori, case si prăvălii de către unii domni şi mari boieri. Veniturile Mănăstirii “Precista” sunt consemnate în unele statistici din sec.al XIX-lea.
Mănăstirea a trecut prin momente dificile datorită războaielor şi jafurilor făcute de trupe invadatoare: tătari, poloni, austrieci, turci.
Până la secularizare, mănăstirea a fost condusă de 16 egumeni greci.
Costache Negruzzi , cu prilejul unei vizite la Tg. Ocna in 1850, face o interesantă descriere a turnului “Precistei”: “Turnul e o zidire curioasă. El este pătrat, de o circunferinţă de 12 stânjeni şi de o înălţime de 5-6. Se cunoaşte că a fost zidit cu mult înainte de mănăstire şi că menirea lui n-a fost de a servi de clopotniţă. Gios are o încăpere mare , care a fost, cum se vede , magazie sau închisoare. Dinspre nord te sui pe o scăriţă la o înalţime de 15 palme şi între, într-o săliţă îngustă, unde cel dintâi lucru ce ţi se înfăţişează este spânzurătoarea!…..În dreapta acestui coridor este o uşiţa pe care te cobori …..într-o închisoare sub pământeana, fără lumină , fără aer şi de o adâncime grozavă…..”

Targu-Ocna, Str. Carol I

Copyright © 2015. Centrul National De Informare Si Promovare Turistica Tg Ocna

Copyright © 2015. Centrul National De Informare Si Promovare Turistica Tg Ocna www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană vă invităm să viziţaţi www.fonduri-ue.ro

regio